சிகரம் பணிக்கூற்று - 2006.06.01 - 2017.06.30

2017-07-02 10:22:39
0
158

சமுதாயத்தின் பொறுப்புமிக்கதும் சமுதாயத்தை தீர்மானிக்கும் வல்லமையுடையதுமான வணிகமாக செயற்படுத்தலும் தமிழையும் தமிழரையும் உலக

சிகரம் பணிக்கூற்று - 2017.07.01 - 2018.05.31

2017-07-01 00:10:56
0
134

தூரநோக்கு : தமிழ் மொழியை மொழி, கலை, கலாசாரம், அறிவியல், கணிதம் மற்றும் தொழிநுட்பம் என அனைத்திலும் உலக மொழிகளனைத்தையும் விட தன்னிறை


Create AccountLog In Your Account