சிகரம்

கவிக்குறள் - 0009 - ஓட்டைகள் நிறைந்த ஓடம்!

பதிவர் : மானம்பாடி புண்ணியமூர்த்தி on 2018-02-18 02:17:05

திருக்குறள் 

 

அதிகாரம் 61

மடி இன்மை

 

****

 

நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும் 

கெடுநீரார் காமக் கலன் (குறள் 605)

 

*****

 

ஓட்டைகள் நிறைந்த ஓடம்!

 

*****

 

 

 

சரியான

நேரந்தன்னில்

முறையாகச்

செய்தல் விட்டு

பிறகேதான்

செய்வோம் என்று

பெரிதாகச்

சோம்பல் கொள்வோர் ,


நினைவினில்

உறுதி யின்றி

மறதியில்

மூழ்கி நிற்போர்

சோம்பலை

மடியில் கட்டி

சுமந்துமே

முடங்கிப் போவோர் ,


பகலிலும்

இரவைப் போன்று

படுத்துமே

உறக்கம் கொண்டு

ஒன்றுமே

நினைவில் லாமல்

உறக்கமே

உயிரென் போர்கள் ,


ஓட்டைகள்

பலவும் உள்ள

ஓடத்தைத்

தேர்ந் தெடுத்து

அக்கரை

செல்லு தற்கு

ஆசையும்

பட்டாற் போன்றாம் ,


காலத்தை

வீணாக் காது

காரிருள்

மனங் கொள்ளாது

வாழ்வினை

வகுப்போர் தானே

வையத்தில்

உயர்வா ரென்றான்!

 

****

 

நெடுநீர் - காலம்தாழ்த்துதல் .


மறவி - கடமைகளை மறந்துபோதல் ,


மடி - சோம்பேறித்தனம் .


துயில் - அளவுக்குமீறிய தூக்கம் .


கெடுநீரார் - அழிவினை விரும்புகின்றவர் .


காமக்கலன் - விரும்பி பயணம் செய்யும் ஓடம்.

 

****

 

மானம்பாடி புண்ணியமூர்த்தி.

10.02.2018.

 

#திருக்குறள் #சிகரம் #sigaramco #கவிதை   


 

குறிச்சொற்கள்: #திருக்குறள் #சிகரம் #sigaramco #கவிதை
கருத்துக்கள்
உங்களின் கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

Create AccountLog In Your Account