சிகரம்

மாறாதது

பதிவர் : சந்திரா குப்பன் on 2018-02-08 00:58:22

தை முதல் நாள் தான் தமிழ்ப் 

புத்தாண்டு என்கிறது ஒரு கூட்டம்...


சித்திரை முதல் நாள் தான் தமிழ்ப் 

புத்தாண்டு என்கிறது ஒரு கூட்டம்...


தீபாவளி வாழ்த்து 

என்கிறது ஒரு கூட்டம்...


டீவாளி வாழ்த்து 

என்கிறது ஒரு கூட்டம்...
சாதிகள் இல்லை 

என்கிறது ஒரு கூட்டம்...


சாதிகள் உண்டு 

என்கிறது ஒரு கூட்டம்...


தமிழ்ப்பள்ளிதான் எனது 

தேர்வு என்கிறது ஒரு கூட்டம்...


வேற்றுமொழிப் பள்ளிதான் எனது 

தேர்வு என்கிறது ஒரு கூட்டம்...


தமிழில்தான் பெயர் வைப்போம் 

என்கிறது ஒரு கூட்டம்...


சமஸ்கிருதத்தில்தான் பெயர் 

வைப்போம் என்கிறது ஒரு கூட்டம்...


ஒற்றுமை என்பதில் கொஞ்சமும் 

இல்லை இவனுக்கு நாட்டம்...


வேற்றுமையில்தான் அதிக ஏற்றம்...


அடுத்த இனத்தான் அறவே மதிக்காத 

போதும் அடங்கவில்லை இவனின் 

ஆட்டம்...


-சந்திரா குப்பன்

 

#SIGARAMCO #SIGARAM #SIGARAMPOEMS #சிகரம் #சிகரம்கவிதைகள் #கவிதை 

 

#சிகரம்  

குறிச்சொற்கள்: #SIGARAMCO #SIGARAM #SIGARAMPOEMS #சிகரம் #சிகரம்கவிதைகள் #கவிதை
கருத்துக்கள்
உங்களின் கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

Create AccountLog In Your Account