சிகரம்

கவிக்குறள் - 0002 - அறிவுடையோர் ஆராய்வர்!

பதிவர் : மானம்பாடி புண்ணியமூர்த்தி on 2018-01-09 20:49:52

அதிகாரம்  47 - தெரிந்து செயல்வகை .
 

                                                     ***


அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும் 

ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல் (குறள் 461)


                      *****


அறிவுடையோர் ஆராய்வர் !
 

                      ****


 

 

அருமையாம்
தொழிலி லொன்றை
ஆசையாய்த்
தொடங்கு வோர்க்கு
அறிவுரை
சொல்லு கின்றான்
அனைவரும்
கூர்ந்து கேட்போம்

இடுகின்ற
முதலீ டாய்ந்து
இழப்புகள்
எதுவென் றாய்ந்து
வருகின்ற
வருவாய் ஆய்ந்து
வழிவகை
நன்றாய் ஆய்ந்து ,

செயப்போகும்
தொழிலால் மக்கள்
பெறப்போகும்
பயனை ஆய்ந்து
தொடங்கிடும்
தொழிலே நாட்டில்
சுடர்விடும்
என்று சொன்னான் ,

தெரியாத
தொழிலில் மாட்டி
திசைமாறிப்
போவோ மானால்
அழிவென்னும்
இழப்பு வந்து
அடியோடு
சாய்க்குமென்றான் ,

எத்தொழில்
தொடங்கி னாலும்
இவையெல்லாம்
நினைவில் கொண்டு
நன்றாகச்
செய்தோ மானால்
நமக்காகும்
வெற்றி யென்றான் !
 

                          ****


மானம்பாடி புண்ணியமூர்த்தி .
09. 01. 2018 .

 

கவிக்குறள் - 0002 - சிகரம் 

 

குறிச்சொற்கள்: #திருக்குறள்
கருத்துக்கள்
உங்களின் கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

Create AccountLog In Your Account