சிகரம்

திரையிசைப் பாடல்களில் இலக்கணம்

பதிவர் : பாலாஜி on 2017-11-24 18:27:37

திரையுலகம் அனைத்துத் தரப்பு மக்களையும் சென்றடையக் கூடியது. அதன் மூலம் நாம் ஒரு செய்தியைக் கூறினால், உடனே புரிந்து கொள்ளும் தன்மை, யாருக்கும் உண்டு. இதில் வரும் இலக்கணங்கள் இனிப்புத் தடவப்பட்ட "கசப்பு மாத்திரைகள்" என்று கூறலாம்.


🖌தமிழ் இலக்கணம் குறித்த சில சான்றுகள் இங்கே உங்களுக்காக...


*🖌அடுக்குத்தொடர்:

ஓடிஓடி உழைக்கணும் ஊருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்.


*🖌இரட்டைக்கிளவி:

ஜல்ஜல் எனும் சலங்கை ஒலி சலசல எனச் சாலையிலே.


*🖌சினைப்பெயர்:

பூப்பூவா பறந்து போகும் பட்டுப்பூச்சி அக்கா.


*🖌பொருட்பெயர்:

கண்ணன் என்னும் மன்னன் பெயரைச் சொல்லச் சொல்ல
*🖌இடப்பெயர்:

வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி!


*🖌காலப்பெயர்:

வெள்ளிக்கிழமை விடியும் வேளை வாசலில் கோலமிட்டேன்!


*🖌குணம் அல்லது பண்புப்பெயர்:

அச்சம் என்பது மடமையடா அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா!


*🖌தொழில் பெயர்:

ஆடலுடன் பாடலைக் கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம்! சுகம்!


*🖌இறந்த காலப் பெயரெச்சம்:

வந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வானம் மாறவில்லை!


*🖌எதிர்காலப் பெயரெச்சம்:

ஓடும் மேகங்களே ஒரு சொல் கேளீரோ?


*🖌இடவாகுபெயர்:

உலகம் ஆயிரம் சொல்லட்டுமே உனக்கு நீ தான் நீதிபதி


*🖌எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்:

துள்ளாத மனமும் துள்ளும் சொல்லாத கதைகள் சொல்லும்


*🖌குறிப்புப் பெயரெச்சம்:

அழகிய தமிழ்மகள் இவள் இரு விழிகளில் எழுதிய மடல்!


*🖌ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்:

வாசமில்லா மலரிது வசந்தத்தைத் தேடுது.


*🖌வன்றொடர்க் குற்றியலுகரம்:

முத்துப்பல் சிரிப்பென்னவோ முல்லைப்பூ விரிப்பென்னவோ!


*🖌நெடிற்றொடர்க் குற்றியலுகரம்:

நாடு அதைநாடு அதை நாடாவிட்டால் ஏது வீடு


*🖌உயிர்த்தொடர்க் குற்றியலுகரம்:

ஞாயிறு ஒளி மழையில் திங்கள் குளிக்க வந்தாள்


*🖌இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு:

நிலவைப்பார்த்து வானம் சொன்னது என்னைத் தொடாதே.


*🖌மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு:

உன்னால் முடியும் தம்பி! தம்பி!!


*🖌பெயர்ப் பயனிலை:

காலங்களில் அவள் வசந்தம் கலைகளிலே அவள் ஓவியம்....


பதிவைத் தொகுத்தளித்தவர் பாலாஜி.

நன்றி 


திரையிசைப் பாடல்களில் இலக்கணம் - பாலாஜி - சிகரம் 

குறிச்சொற்கள்: #ESSAY
கருத்துக்கள்
உங்களின் கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

Create AccountLog In Your Account