கவிக்குறள் - 0003 - காக்கும் கருவி!

2018-01-11 15:40:17
0
53

அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும் உள்அழிக்க லாகா அரண் (குறள் 421)

கவிக்குறள் - 0002 - அறிவுடையோர் ஆராய்வர்!

2018-01-09 20:49:52
0
63

அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும் ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல் (குறள் 461)

கவிக்குறள் - 0001 - உடையது அறிவாம் !

2018-01-08 23:11:57
0
66

அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார் என்னுடைய ரேனும் இலர். (குறள்.430.)

குறளமுதம் - 0001

2017-12-16 00:42:39
0
86

சிகரம் தொடும் சிறப்பெழுத்து அகரத்தின் முதல் எழுத்து "அ" என்ற சிறப்பெழுத்து எழுச்சி பெற்ற எழுத்துக்களுக்கு....

குறளமுதம் : ஒரு வரியில் குறள் விளக்கம்! அதிகாரம் - 01 - கடவுள் வாழ்த்து!

2017-08-11 23:53:18
0
156

அதிகாரம் - 01 - கடவுள் வாழ்த்து குறள் 01 அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு.

Create AccountLog In Your Account