அப்பம் தந்த நல்லாட்சியில் அப்பத்தின் விலை அதிகரிப்பு!

2017-10-07 00:54:30
0
359

இப்போது இலங்கையில் நடக்கும் நல்லாட்சி அப்பம் தந்த அருள்வாக்கினால் வந்தது. அதாவது நமது மகிந்தருடன் மைத்திரி ஐயா அப்பம் சாப்பிட்


Create AccountLog In Your Account